Mühendislere Araçlar

İleri Mühendislik analizleri için kullanılan lisanslı yazılım araçları;

ABAQUS

Üretici Firma: ABAQUS, Inc.
Özellikler: ABAQUS genel amaçlı sonlu elemanlar yazılımı, doğrusal, doğrusal olmayan problemler, explicit ve birden fazla cisimli dinamik problemler için çözüm sağlayan birleşik bir sonlu elemanlar analizi ortamıdır.
Kullanım Amacı: ABAQUS yazılımı, hidro elastik titreşim problemlerinde, vakumdaki titreşim analizlerinde, temaslı veya temassız, doğrusal veya doğrusal olmayan her türlü yapısal gerilme problemlerinde, su altı patlama analizlerinde, şok ve dinamik analizlerde, termal dağılım ve gerilme analizlerinde, mekanizma simulasyonlarında, çarpışma analizlerinde ve yapı kaynaklı su altı ses dağılım analizlerinde kullanılmaktadır.

ANSYS

Üretici Firma: ANSYS Inc.
Özellikler: ANSYS genel amaçlı sonlu elemanlar yazılımı, doğrusal, doğrusal olmayan, kompleks mekanik yapı problemlerinde, dinamik problemlerde, termal problemlerde çözüm sağlayan bir sonlu elemanlar analizi ortamıdır.
Kullanım Amacı: ANSYS yazılımı, vakumdaki titreşim analizlerinde, temaslı veya temassız, doğrusal veya doğrusal olmayan her türlü yapısal gerilme problemlerinde, dinamik analizlerde, termal dağılım ve gerilme analizlerinde kullanılmaktadır.

Patran

Üretici Firma: MSC Software
Özellikler: Genel amaçlı sonlu elemanlar modelleyicisi
Kullanım Amacı: MSC Patran yazılımı, sonlu elemanlar analizleri için modelleme ve sonuç işleme yazılımdır. Patran yazılımı, Nastran, Marc, Abaqus, LS-DYNA, ANSYS ve Pam-Crash yazılımları için katı model, sonlu elemanlar ağı ve analiz ayarlarını hazırlayabilmektedir.

Nastran

Üretici Firma: MSC Software
Özellikler: Genel amaçlı sonlu elemanlar çözücüsü
Kullanım Amacı: MSC Nastran yazılımı genel amaçlı bir sonlu elemanlar çözücüsüdür ve gerilme analizi, dinamik analizler, titreşim analizleri ve karmaşık sistemlerin simülasyonları için kullanılabilmektedir.

Adams

Üretici Firma: MSC Software
Özellikler: Genel amaçlı hareket çözücüsü
Kullanım Amacı: Adams yazılımı birden fazla cisimli dinamik ve hareket analiz yazılımdır. Bu yazılım ile, hareketli parçaların simülasyonu yapılır ve yüklerin ve kuvvetlerin mekanik sistemlerdeki dağılımı elde edilir ve sistemin performansı optimize edilerek iyileştirilebilir.

FLUENT

Üretici Firma: ANSYS Inc.
Özellikler: Fluent genel amaçlı akışkanlar dinamiği yazılımıdır. Akışkanlar dinamiği problemleri sonlu hacimler yöntemi kullanılarak hesaplamalı olarak azaliz edilebilmekte ve sonuçları irdelenebilmektedir.
Kullanım Amacı: Yazılım, direnç ve itme analizleri için, tekne formu ve takıntıların analizi için, pervane nedenli titreşim ve ses analizleri için, yapılar etrafındaki akışın incelenmesi için, havalandırma sistemlerinin analizi için ve dinamik sonlu elemanlar ağı ile altı serbestlik dereceli cisimlerin akışkan içerisindeki hareketlerinin incelenmesi için kullanılmaktadır.

GAMBIT

Üretici Firma: ANSYS Inc.
Özellikler: Gambit, hesaplamalı akışkanlar analizinde kullanılmak üzere sonlu hacimler ağı oluşturan bir yazılımdır.
Kullanım Amacı: Fluent yazılımı için katı model ve sonlu hacimler ağı oluşturmak amaçlı kullanılmaktadır.

Tecplot

Üretici Firma: Amtec Inc.
Özellikler: Tecplot 2-B ve 3-B data çizdirme, grafik elde etme, bilimsel sanallaştırmalar ve incelemeler için kullanılmaktadır
Kullanım Amacı: Nümerik analiz sonuçlarının çizdirilmesi sanallaştırılması ve sonuçların irdelenmesi için kullanılmaktadır.

DeltaFlow

Üretici Firma: Delta Marine
Özellikler: Gemi yapılarının etrafındaki serbest yüzeyli akımı incelemek için geliştirilmiş potansiyel akış panel yöntemi yazılımdır.
Kullanım Amacı: Gemi formlarının optimizasyonu, akış hatlarının bulunması ve dalga direnç değerlerinin hesaplanması için kullanılmaktadır.

ritmiq.com