İleri Mühendislik:
gerçeği modellemeye
aday uygulamalar...

Piyasa taleplerine hızlı tepki vermek, hataları önleyerek mükemmele ulaşmak, ekonomik ürünler geliştirmek...İleri Mühendislik

Üretim sektöründe faal kuruluşların, piyasa taleplerine hızlı tepki verme, hataları önleyerek mükemmele ulaşma, ekonomik ürün geliştirme gibi rekabette üstünlük sağlayacak stratejileri yakalamaları için, ürün geliştirme aşamasında standart mühendislik çalışmalarının daha ötesinde, gerçeği modellemeye aday ileri mühendislik uygulamalarını seçmeleri kaçınılmazdır.

İleri mühendislik uygulamaları kısaca, tasarımı yapılan bir nesnenin öngörülen iç ve dış etkiler altında nasıl davranacağını belirlemek için analiz tipine uygun sayısal yöntem ile 3D sayısal ağının oluşturulması ve çözümünün yapılmasıdır. Bir anlamda sanal gerçekliktir. Uygun ve yeterli ileri mühendislik uygulaması ile son haline getirilen bir üründe;

  • Üretimden sonra sürprizler yoktur.
  • Malzeme israfı yoktur.
  • Fonksiyon eksikliği yoktur.
  • Deneysel çalışmaya gerek yoktur veya bu ihtiyaç en aza indirgenmiştir.

Yukarıda bahsedilen uygulamaları gerçekleştirmek için MESH, Gemi İnşa Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği gibi çeşitli mühendislik disiplinlerinde eğitim almış güçlü bir kadro ile çalışmaktadır. Çalışanların, başta gemi yapılarının sonlu elemanlar yöntemi ile statik, dinamik analizleri ve hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD) analizleri olmak üzere ileri mühendislik uygulamalarında üzerine yaklaşık 10 yıllık tecrübeleri vardır. MESH, sadece deniz yapıları değil kara yapıları (inşaat, makina, havacılık, otomotiv sektörleri vb.) için de benzer konularda müşterilerine mühendislik analizleri yapmaktadır.

MESH İleri Mühendislik bölümünün amacı, en gelişmiş yazılım araçlarını kullanarak her seviyede mühendislik tasarımı doğrulamalarını ve iyileştirmelerini gerçekleştirmek suretiyle, insanların kullanımına sunulacak yapıların dayanıklı, güvenilir ve isterleri karşılama özelliğine sahip olduklarının kanıtlanmasını sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için aşağıda yer alan mühendislik çalışmalarını yerine getirmektedir.

14.12.2011
İstanbul Bilişim Kongresindeyiz…

Türkiye Bilişim Derneğinin düzenlemiş olduğu İstanbul Bilişim Kongresi bu sene yedinci kez yapılıyor. İstanbul Kadir Has Üniversitesi'nde düzenlenecek olan kongrenin konu başlıkları arasında "Akıllı Şehirler", "BT Yönetimi", "Dijital Yaşam ve Dijital Gençlik" ve "Sosyal Medya" yer alıyor. Ayrıntılar. >> 

 

ritmiq.com