Her tür sanayi için
mukavemet simülasyonları...

Hem sivil hem askeri sanayi alanında statik yükler altındaki yapıların davranışlarının ve gerilme dağılımlarının incelenmesi.İleri Mühendislik > Yapısal Analizler

Mukavemet Analizleri

Mukavemet analizleri, bir yapının tümü, yapıyı karakterize eden bir bölümü veya incelenmesi gereken yerel bir bölgesi üzerinde yapılabilir. Bir yapının tümü üzerinde yapılacak analizler sınır şartları kabulleri açısından hiç kuşkusuz en sağlıklısı olandır. Ancak bilgisayar imkan ve yetenekleri ile, modelleme zamanı açısından yapıyı karakterize eden bir bölümünün veya incelenmesi gerekli yerel bir bölgenin analizinin yapılması genel olarak uygulanan yöntemdir.

Mukavemet analizlerinde amaç, gerçeği en iyi şekilde temsil edecek şekilde ağ örgüsü ile sonlu sayıda elemana bölünmüş ve sınır şartları verilmiş yapı üzerine uygulanan dış veya iç statik kuvvetlere karşı yapının göstereceği davranışı ve yapı üzerinde oluşacak gerilmeleri incelemektir.

Tanker Yapısal Analizi
(4750 DWT Kimyasal Tanker)
Videoyu izleyin

Boru Destek Yapısı
Mukavemet Analizi
Videoyu izleyin

Tanker Yapısal Analizi
(10000 DWT Kimyasal Tanker)
Videoyu izleyin

Tanker Yapısal Analizi
(10000 DWT Kimyasal Tanker)
Videoyu izleyin

Su Depolama Tankı Yarı
Statik Mukavemet Analizi
Videoyu izleyin

Boru Destek Yapısı
Mukavemet Analizi
Videoyu izleyin

Cam Planar Sistem Destek
Elemanları Mukavemet Analizi
Videoyu izleyin

Basınçlı Kap
Yapısal Analizi
Videoyu izleyin

Mukavemet analizlerinde, yapı tipine göre kiriş elemanlar, kabuk elemanlar veya katı elemanlar kullanılmaktadır.

Temel prensipleri her ne kadar aynı olsa da, analiz çeşitliliği ve yük kabulleri açısından büyük farklılık gösteren kara ve deniz yapılarının her ikisi de ilgi alanımız dâhilinde olup askeri veya sivil amaçlı aşağıdaki sektörler için analizler yapılmaktadır.

 • Kara Yapıları
  • Betonarme ve Çelik Binalar
  • Köprüler
  • Endüstri Tesisleri
  • Basınçlı Kaplar
  • Makine ve Makine Parçaları
  • Taşıt ve Taşıt Parçalar
 • Deniz Yapıları
  • Gemiler
  • Platformlar
  • Dubalar
  • Yüzer Havuzlar
  • Yüzer Vinçler

Gemi Yapıları İçin Mukavemet Analizleri

Sonlu elemanlar ile mukavemet analizleri açısından, özel kurallara sahip gemi yapısı analizleri, gemi tipi ve gerektirdiği analiz tipi açısından aşağıdaki analizlere tabi tutulmakta ve sonuçlar tabi olduğu klaslama kuruluşu kuralları açısından değerlendirilmektedir.

Global Gerilme Analizi

Gemi yapısı tümüyle modellenir. Sakin su ve dalga sebepli eğilme momentleri ve burulma momenti gemi üzerine uygulanarak gemi yapısının davranışı incelenir.

Örnekleme Metodu ile Gerilme Analizi

Gemi kirişini karakterize eden ve geminin orta bölgesinden alınmış iki veya üç bölme içeren örnek gemi kirişi üzerine, uygun sınır şartları ve yüklerin uygulanması ile yapılan analiz çeşididir. Üç bölme modeli, eğilme momentinin dominant olduğu daha büyük gemiler için uygulanmakta olup global yükler model sınırlarına uygulanabilmektedir. İki bölme modeli, eğilme momentinin dominant olmadığı küçük gemiler için tercih edilmekte olup global etkiler, analiz sonucu çıkan gerilmelere eklenmek suretiyle değerlendirme yapılmaktadır.

Yerel Analizler

Yerel gerilme oluşumuna sebep veren, vinç temelleri, direkler, bağlama elemanları, makine temelleri gibi yapılar için gerekli özel ve yerel takviyelerin analizi ve belirlenmesi için yapılır.

14.12.2011
İstanbul Bilişim Kongresindeyiz…

Türkiye Bilişim Derneğinin düzenlemiş olduğu İstanbul Bilişim Kongresi bu sene yedinci kez yapılıyor. İstanbul Kadir Has Üniversitesi'nde düzenlenecek olan kongrenin konu başlıkları arasında "Akıllı Şehirler", "BT Yönetimi", "Dijital Yaşam ve Dijital Gençlik" ve "Sosyal Medya" yer alıyor. Ayrıntılar. >> 

İlgili Referanslar

 • MSH-STR-144, Aldem - DN1400 Boru Destek Mukavemet Analizi, Aldem Çelik İnş. Mak. San. Ltd. Şti., 2009
 • MSH-STR-143, Aldem - DN1000 Boru Destek Mukavemet Analizi, Aldem Çelik İnş. Mak. San. Ltd. Şti., 2009
 • MSH-STR-142, Aldem - DN200 Boru Destek Mukavemet Analizi, Aldem Çelik İnş. Mak. San. Ltd. Şti., 2009
 • MSH-STR-141, Aldem - DN800 Boru Destek Mukavemet Analizi, Aldem Çelik İnş. Mak. San. Ltd. Şti., 2009
 • MSH-STR-140, Aldem - DN1200 Boru Destek Mukavemet Analizi, Aldem Çelik İnş. Mak. San. Ltd. Şti., 2009
 • MSH-STR-139, Aldem - DN1400 Boru Destek Mukavemet Analizi, Aldem Çelik İnş. Mak. San. Ltd. Şti., 2009
 • MSH-STR-135, DenizSu Enerjisa - UF Ünitesi Mukavemet Analizi, Denizsu ve Atıksu A.Ş., 2009
 • MSH-STR-134, DenizSu Enerjisa - Reverse Osmosis Unit Mukavemet Analizi, Denizsu ve Atıksu A.Ş., 2009
 • MSH-STR-124, Lamglass - Vakko Binası Planar Sistem Mukavemet Analizi, Lamglass A.Ş., 2008
 • MSH-STR-123, Lamglass - Planar Sistem For A Building in İzmir Mukavemet Analizi, Lamglass A.Ş., 2008
 • Tüm Referanslar >>
ritmiq.com