Gemi Etrafındaki
Akımın Çözümü...

Potansiyel teori temeline dayalı, gemi etrafındaki akımı, serbest su yüzeyi etkisini lineerleştirerek çözen yazılım...Yazılım Geliştirme

DeltaFlow

DeltaFlow, potansiyel teori temeline dayalı, gemi etrafındaki akımı, serbest su yüzeyi etkisini lineerleştirerek çözen bir yazılımdır. Nümerik yöntem, Hess-Smith panel metodu üzerine, Dawson algoritmasının uygulanmasıdır.

DeltaFlow ile su yüzeyini yararak veya batmış vaziyette ilerleyen bir cismin etrafındaki akım karakteristiği ve serbest su yüzeyine etkisi incelenebilir. Bunun sonucu olarak, cisim etrafındaki dinamik basınç dağılımı, akım hatları, hız dağılımı, serbest yüzey deformasyonu ve dalga yapma direnci bilgileri, potansiyel teori çerçevesinde hesaplanabilir.

DeltaFlow ile;

  • Gemi etrafındaki basınç dağılışı ve akım hatları gözlemlenerek viskoz basınç direnci optimizasyonu yapılabilir.
  • Gemi ana boyut ve parametrelerinin dalga direnci üzerindeki etkisi incelenerek global form optimizasyonu yapılabilir.
  • Gemi formu üzerinde lokal değişimlerin (örneğin bulb) gemi dalga direnci üzerine etkisi incelenerek lokal form optimizasyonu yapılabilir.
  • Değişik formlar arasında mukayese yapabilmek için dalga direnci büyüklüğü hesaplanabilir.

29.11.2011
Bir Projeye Hükmetmenin Püf Noktaları

Prof. Dr. Metin Taylan tarafından düzenlenen, MESH Genel Müdürü Sn. Dirim Şener'in sunacağı, MESH Yazılım Geliştirme Direktörü Sn. Erki Kıroğlu ve Omega Marine Proje Yöneticisi Sn. Timur Eriş'in konuşmacı olarak katılacağı ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde gerçekleşecek "Bir Projeye Hükmetmenin Püf Noktaları" temalı seminerimize davetlisiniz.Ayrıntılar. >>ritmiq.com