Gemi Operasyonları
için Yetenekli Yazılım...

Gemi kaptanları ve operatörleri için
en önemli yazılım aracı...


Yazılım Geliştirme

DeltaLoad

DeltaLoad bir geminin hidrostatiği ile ilgili olarak, hasarsız stabilite, hasarlı stabilite, boyuna mukavemet hesapları temel olmak üzere geniş kapsamlı teorik hesaplamalar yapabilen güçlü bir yazılımdır. Temel hesaplara bağlı olarak, draft sörveyi, DWT, serbest yüzey etkileri, geminin yüzme pozisyonu (draft, trim ve meyil), ağırlık ve sephiye dağılımı, kesme kuvveti, eğilme momenti konularda sonuçlar üretmektedir.

DeltaLoad genel yük gemisi, kuru yük gemisi, petrol ve kimyevi madde tankeri, konteyner gemisi, Ro-Ro, yolcu gemisi, yatlar ve özel tip savaş gemileri gibi birçok tür gemide kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

Veri Girişi

Yükleme verisi, bölme (kompartman) listesinden veya grafik ekrandan seçilen bölmeye, elle girilebilir. Gemide elektronik bir ölçüm sistemi var ise bu ölçüm sistemiyle bir iletişim kurularak istendiği zaman veya sürekli olarak alınan yükleme bilgisi kullanılabilir. DeltaLoad birçok ölçüm sistemiyle iletişime geçebilecek eklentilere sahiptir.

Hasarsız Denge (Stabilite)

Herhangi bir bölmedeki yük bilgisi değiştiğinde DeltaLoad otomatik olarak geminin yeni denge durumu (draft, trim ve meyil olarak) hesaplar. Statik denge (stabilite) eğrisi üzerinden hesaplanan kriterlerin IMO kriterleri ile uygunluğu kontrol edilir.

Hasarlı Denge (Stabilite)

Marpol veya IBC Code kurallarında belirlenmiş yaralanma standartlarına göre yaralanabilecek bölmeler mevcut yükleme durumunda otomatik olarak yaralanır ve her yaralanma durumu için kriterler kontrol edilir. Kullanıcı tarafında yaralanma hakkında hiçbir uzmanlık bilgisi gerektirmeden yaralanma senaryoları otomatik oluşturulur.

Boyuna Mukavemet

Herhangi bir bölmedeki yük bilgisi değiştiğinde otomatik olarak geminin yeni denge durumu (draft, trim ve meyil olarak) hesaplanır ve bu denge durumuna göre ağırlık ve sephiye dağılımı oluşturulur. Ağırlık ve sephiye dağılımı farkından yük dağılımı, yük dağılımının entegrali ile kesme kuvveti ve kesme kuvveti entegrali ile de eğilme momenti hesaplanır. Hesaplanan kesme kuvveti ve eğilme momenti değerleri kontrol noktaları için verilen müsaade edilen değerlerle karşılaştırılır.

Konteyner Yüklemesi

Konteyner gemileri için geliştirilmiş özel yükleme editörü ve raporlama kısmı mevcut olup yükleme durumu “EDI” standart formatında verilebilmektedir.

29.11.2011
Bir Projeye Hükmetmenin Püf Noktaları

Prof. Dr. Metin Taylan tarafından düzenlenen, MESH Genel Müdürü Sn. Dirim Şener'in sunacağı, MESH Yazılım Geliştirme Direktörü Sn. Erki Kıroğlu ve Omega Marine Proje Yöneticisi Sn. Timur Eriş'in konuşmacı olarak katılacağı ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde gerçekleşecek "Bir Projeye Hükmetmenin Püf Noktaları" temalı seminerimize davetlisiniz.Ayrıntılar. >>



 

İlgili Referanslar

  • M/V MUKADDES KALKAVAN, Container Ship, Kaşif Denizcilik Ltd. Şti.
  • M/V SELMA KALKAVAN, Container Ship, Rize Denizcilik ve Ticaret A.Ş.
  • M/V BESİRE KALKAVAN, Container Ship, Hakmar Denizcilik A.Ş.
  • M/V ALKIN KALKAVAN, Container Ship, Emre Denizcilik ve Ticaret A.Ş.
  • M/V MEHMET KALKAVA, Container Ship, Engin Denizcilik ve Ticaret Ltd.
  • M/V KAŞİF KALKAVAN, Bulk Carrier, Rize Denizcilik ve Ticaret A.Ş.
  • M/V ORKUN KALKAVAN, Bulk Carrie, Kanlıca Denizcilik ve Ticaret A.Ş.
  • M/V ANDON, Container Ship, Boyanak Boya ve Ticaret A.Ş.
  • M/V ARON, Container Ship, Boyanak Boya ve Ticaret A.Ş.
  • M/V MINT ARROW, Container Ship, Blue World Marine Inc.
References in PDF
ritmiq.com