SEA Yöntemi ile Gürültü Kontrolü

İleri Mühendislik > Vibroakustik Gürültü Analizleri

SEA Yöntemi ile Gürültü KontrolüSEA (İstatistiksel Enerji Analizi - Statistical Energy Analysis) yöntemi, bir yapının karmaşık ses ve titreşim problemlerinin dizaynın ilk ve gelişen aşamalarında incelenebilmesi için etkin bir araçtır. Bu yöntem ile fiziksel prototip üretimi çok pahalı yapılarda veya prototipi yapılabilen ürünlerin son dizayn aşamalarında optimizasyon yapılarak zaman ve maliyette önemli oranda tasarruf sağlanmaktadır.

Bu yöntemde yapı, birbirleri ile etkileşimli küçük alt sistemler halinde modellenir. Yapının farklı mekanik ve akustik uyarımlara cevabı, alt sistemlerin birbirleri ile olan etkileşimlerinin çözülmesi ile elde edilir. Yapı etrafındaki veya içindeki akışkan (hava veya deniz) ortamının da modellere katılması ile hem dış ortamdan gelen uyarımların yapı içindeki etkileri hem de yapı içerisinde bulunan uyarımların dış ortamlarda oluşturduğu ses seviyeleri hesaplanabilir. SEA yöntemi, otomobiller, uçaklar, uzay araçları, gemiler, elektronik ekipmanlar ve binalar gibi birçok yapının ses ve titreşim analizlerinde kullanılabilmektedir.

Örnek olarak gemiler veya yatlar içerisinde bulunan kritik yaşam alanları (kaptan köşkü, yolcu yaşam mahalleri, vb.) ve çalışma alanlarında, tipik ses kaynağı olan ana makine, jeneratör, havalandırma fanları ve pervanelerin oluşturduğu hava oluşumlu ve yapı oluşumlu ses seviyelerinin hesabı için bu yöntem kullanılabilmektedir. Elde edilen değerlerin uluslararası denizcilik örgütünün (IMO) belirlediği limit değerlerinin altında olup olmadığı kontrolü yapılır ve ses seviyesinin azaltılmasına ihtiyaç görülen mahallerde uygun yalıtım yapılarak istenilen ses seviyesi düşümü sağlanır.

14.12.2011
İstanbul Bilişim Kongresindeyiz…

Türkiye Bilişim Derneğinin düzenlemiş olduğu İstanbul Bilişim Kongresi bu sene yedinci kez yapılıyor. İstanbul Kadir Has Üniversitesi'nde düzenlenecek olan kongrenin konu başlıkları arasında "Akıllı Şehirler", "BT Yönetimi", "Dijital Yaşam ve Dijital Gençlik" ve "Sosyal Medya" yer alıyor. Ayrıntılar. >> 

İlgili Referanslar

  • MSH-STR-136, Çimtaş 1V-1302A/B/C - Moleculer sieve deyhydrators Fatigue Assessment Fatigue Analysis, Fatigue analysis, Çimtaş A.Ş., 2009
  • MSH-STR-048, Çimtaş 881 - Sour Gas Moleculer Sieve Vehicle Fatigue Analysis, Fatigue analysis, Çimtaş A.Ş., 2003
  • MSH-STR-005, Çimtaş D9309 - Lock Hopper Fatigue Analysis, Structural and Fatigue analysis, Çimtaş A.Ş., 2000
  • Tüm Referanslar >>
ritmiq.com