Çoklu akışkan etkileşimleri için akım simülasyonu...

Teori ve sayısal çözüm yöntemleri bakımından karmaşık analizlerin yapılması.İleri Mühendislik > Akışkanlar Dinamiği Analizleri

Çok Fazlı Akım Analizleri

Birden fazla akışkanın ya başlangıçtan itibaren ya da çözümün ilerleyen safhalarında analize dâhil olduğu akışkan dinamiği analizleridir. Çok fazlı akımlar, gerek teorisi gerekse sayısal çözüm yöntemleri açısından tek fazlı akımlara göre daha karmaşık bir yapıya sahip olduklarından, çözüm zamanları daha uzun ve çözüm teknikleri açısından daha fazla uzmanlık gerektirmektedir. Özellikle açık deniz yapıları ve gemi hidrodinamiği açısından çift fazlı akımların analizleri önemlidir.

Bu tip analizlere ait örnekler aşağıda verilmiştir.

 • Gemi Dalga Direnci Analizi
  Geminin sakin suda, doğrusal rotada ilerlerken su yüzeyinde yaptığı deformasyon için harcadığı enerji olarak tanımlanabilir.
 • Çalkantı Analizleri
  Herhangi bir kap içindeki sıvının kabın hareket etmesiyle kap yüzeylerine uyguladığı basınç analizi olarak tarif edilebilir.
 • Kavitasyon Analizleri
  Basınç değişiminden dolayı suyun buharlaşması olarak tanımlanabilir.
 • Kanal İçi Akımlar
 • Açık Deniz Yapılarına Uygulanan Dalga Kuvvetlerinin Analizi
 • Baca Gazı Analizleri

14.12.2011
İstanbul Bilişim Kongresindeyiz…

Türkiye Bilişim Derneğinin düzenlemiş olduğu İstanbul Bilişim Kongresi bu sene yedinci kez yapılıyor. İstanbul Kadir Has Üniversitesi'nde düzenlenecek olan kongrenin konu başlıkları arasında "Akıllı Şehirler", "BT Yönetimi", "Dijital Yaşam ve Dijital Gençlik" ve "Sosyal Medya" yer alıyor. Ayrıntılar. >> 

İlgili Referanslar

 • MSH-CFD-028, 1800 Passenger Ferry (ŞH Fatih) Flow Analysis, İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş., 2007
 • MSH-CFD-027, 13500 DWT Tanker Flow Analysis, Yardımcı Gemi İnşa A.Ş., 2007
 • MSH-CFD-026, 4750 DWT Tanker Flow Analysis, 2007
 • MSH-CFD-025, 180000 DWT Bulk Carrier Flow Analysis, Turkon Konteyner Taşımacılık ve Denizcilik A.Ş., 2007
 • MSH-CFD-024, 2600 DWT Tanker (Elba) Flow Analysis, Omega Denizcilik Müh. Mad. San. ve Tic. A.Ş., 2007
 • MSH-CFD-022, Moship Flow Analysis, 2007
 • Tüm Referanslar >>
ritmiq.com