Gemi İnşa için
Mühendislik Dokümanları Yönetimi Çözümü...

Tasarımcılar, tersaneler, tedarikçiler ve taşeronlar için geliştirildi...Yazılım Geliştirme

Delta Manager

Delta Manager gemi inşa sektöründe faaliyet gösteren tasarım firması, tersane, üretici firma veya taşeron tarafından kullanılmak üzere özelleştirilmiş bir doküman yönetim sistemi çözümüdür.

Delta Manager, MESH’in kardeş şirketi Delta Marine’de tasarım dokümanların sistematik bir şekilde tanımlanması, versiyonlarının ve gönderim/alım işlemlerinin takibi gibi ihtiyaçların karşılanması amacıyla geliştirilmiştir. Geliştirme sırasında sadece tasarım dokümanlarıyla sınırlı kalmadan şirketin standardize edebildiği (numaralandırma, isimlendirme, vb.) tüm dokümanların yine şirketin belirlediği bir sistematik altında (klasör yapısı) yönetimini gerçekleştirebileceği bir platform halini almıştır. Yazılım halen Delta Marine’de aşağıdaki konularla ilgili olarak kullanılmaktadır;

  • Gemi tasarım projelerinin dokümantasyon sisteminin tanımlanması
  • SFI standartlarına göre tanımlanan dokümantasyonun projeler özelinde kullanımı
  • Dokümantasyon ve bunlarla ilişkili dokümanlar için depolama alanı
  • Doküman alım ve gönderimlerinin yönetimi
  • Dokümanların ilişkileri, versiyonları, tarihçeleri, özel dizin bilgilerinin yönetimi
  • Dokümanlar özelinde görev atamalarının yapılması ve takibi

Delta Manager dört bileşenden oluşmaktadır;

Project Manager

Delta Manager sistemindeki temel kavramların tanımlandığı ve yaratıldığı bileşendir. Bu temel kavramlar Şablon, Klasör, Doküman ve Proje’dir. Buna ek olarak bu bileşende her bir kullanıcının güvenlik ve erişim ayarları, kullanıcı firmanın ve bu firmanın ilişkili olduğu tüm firmaların personeller dahil olmak üzere iletişim bilgilerini içeren vertiabanı tabloları, sistem görev ayarları tanımlanır ve kullanıma hazır hale getirilir.

Messenger

Kullanıcının terminal sunucuda açtığı oturumu tanıyarak Delta Manager sistemine otomatik erişimini sağlayan, kullanıcının sistemde çevrimiçi olup olmadığını kontrol eden, kullanıcının açık bırakıp üzerinde işlem yapmadığı belgeler üzerindeki erişim kilidini (check-in) çözen, kullanıcıların arasında çevrimiçi (online) iletişimi sağlayan ve son iki bileşen olan Document Manager ve Notifier programlarına erişimi gerçekleştiren bileşendir.

Document Manager

Son kullanıcının belgelere erişimini sağlayan, belgelerin tarihçelerinin ve versiyonlarının izlenebildiği, belgelere özel dizin bilgilerinin girildiği, belgeler arası ilişkilerin oluşturulabildiği, güvenlik ayarına bağlı olarak belge yaratma eyleminin yapılabildiği, belgeler, projeler ve kullanıcılar hakkında raporların üretilebildiği, belge gönderme işlemlerinin uygulamaya konulduğu, kullanıcılar arası görev atamalarının ve bilgi alışverişinin yapıldığı temel kullanıcı arayüzüdür.

Notifier

Kullanıcıların kendilerine atanan ve kendisinin atadığı görevleri takip edebildiği ve atanan görevlerin detaylarını görebildiği bir bileşendir.

 

29.11.2011
Bir Projeye Hükmetmenin Püf Noktaları

Prof. Dr. Metin Taylan tarafından düzenlenen, MESH Genel Müdürü Sn. Dirim Şener'in sunacağı, MESH Yazılım Geliştirme Direktörü Sn. Erki Kıroğlu ve Omega Marine Proje Yöneticisi Sn. Timur Eriş'in konuşmacı olarak katılacağı ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde gerçekleşecek "Bir Projeye Hükmetmenin Püf Noktaları" temalı seminerimize davetlisiniz.Ayrıntılar. >>ritmiq.com